Oud-Vossemeer, in de voetsporen van de Roosevelts

Oud-Vossemeer, een klein dorpje op het voormalige eiland Tholen is naar alle waarschijnlijkheid de bakermat van de presidenten Theodore Roosevelt (republikein, president van 1901 tot 1909) en zijn neef Franklin Delano Roosevelt (democraat, president van 1932 tot 1945). Hun stamvader is Claes Martenszen van Rosevelt die in de 17e eeuw vanuit Oud-Vossemeer emigreerde naar Nieuw-Amsterdam, het huidige New York.

Tholen is van de Zeeuwse eilanden het langst een eiland gebleven en ligt aan het Schelde-Rijnkanaal dat de grenst vormt met Noord-Brabant.

Programma stadswandeling Oud-Vossemeer

De gids wacht het gezelschap op bij het Huys van Roosevelt. Via het buitengebied, weilanden, akkers en fruitgaarden wandelt u naar korenmolen De Jager uit 1850. Na een grondige restauratie draait de molen weer en worden er regelmatig verschillende bakproducten gemalen.
Vanaf het pad heeft u een mooi uitzicht op de Hikse Kreek. In het veengebied van Tholen en Sint Philipsland ontwikkelde zich een wijd vertakt krekensysteem met daartussen slikken (onbegroeide buitendijkse gronden) en schorren (opgeslibde en begroeide buitendijkse gronden). De kreken vormden vroeger de laagste delen van het landschap.


Tijdens de wandeling passeert u Gemaal Drie Groote Polders, een stoomgemaal uit 1900. Tot 1957 is het gemaal in gebruik geweest. In 2005 is het geheel gerenoveerd en kan het bij calamiteiten ook weer gebruikt worden.

Aan de andere kant van de zeedijk kijkt u uit over het Schelde-Rijnkanaal dat loopt van Antwerpen naar het Volkerak en ziet u de zeeschepen aan u voorbij glijden. Door de polders loopt u terug naar Oud-Vossemeer waar nog veel herinnert aan de Roosevelts. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Four Freedoms (Vier Vrijheden) monument aan de Raadhuisstraat. De Vier Vrijheden zijn: Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van godsdienst, Vrijwaring van gebrek en Vrijwaring van vrees. De uitreiking van de Four Freedom Awards is een traditie waarmee het Franklin en Eleanor Roosevelt Instituut in New York in 1950 is begonnen. De prijzen worden beurtelings in New York en Middelburg uitgereikt. In het Ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer is een informatiecentrum gevestigd waar o.a. in een expositie de band met de familie Roosevelt wordt gepresenteerd.


Een andere bezienswaardigheid is het Smidsklokje aan de Raadhuisstraat 14. Dit uurwerk, voorzien van diverse figuurtjes daterend uit 1786.

Prijsinformatie

Minimaal 10, maximaal 20 personen per gids (minder dan 10 personen prijs op aanvraag)


Start- en eindpunt Huys van Roosevelt, Raadhuisstraat 13, Oud-Vossemeer

Mogelijkheden om uw wandeling uit te breiden

Een bezoek aan het Ambachtsherenhuis behoort tot de mogelijkheden. Prijzen hiervoor op aanvraag.