Dreischor, Groen & Toen fietsroute

In de middeleeuwen scheidde de rivier de Gouwe de eilanden Schouwen en Duiveland. Het noordelijk deel van de Gouwe splitste zich in een noordelijke en een oostelijke tak rondom het eiland Dreischor. De noordelijke tak werd in 1374 afgedamd en in latere eeuwen werd ook de oostelijke tak, het Dijkwater, steeds verder ingepolderd. De fietstocht voert u langs de gedeeltelijk nieuwe dijken van het Dijkwater en op en rondom de oude dijken van het voormalige eiland Dreischor.

Programma

De tocht start bij streek- en landbouwmuseum Goemanszorg dat is gevestigd in een voormalige boerenhofstede. In Dreischor fietst u langs de Sint Adriaanskerk, daterend uit de 14e eeuw. Langs molen Aeolus (God van de Wind), gebouwd in 1739, gaat de tocht verder naar natuurreservaat Dijkwater, één van de jongste polders van Nederland. Tijdens de Watersnoodramp van 1953 is de dijk in dit gebied op 5 plaatsen doorgebroken. In 1954 is deze polder wegens veiligheidsredenen ingepolderd. Al fietsend komt u langs betonnen muurtjes op de dijk, de zogenaamde Muraltmuurtjes. Deze dienden als alternatieve en goedkope dijkverhoging.

De namen van wegen of landerijen die we passeren of waar we overheen rijden hebben meestal een historische betekenis. Zoals het vroegere landbouwhaventje De Staart. De veldnaam Staart betekent een in een punt uitlopend stuk land. Of de Galgeweg, waar vroeger de galg van de heerlijkheid Dreischor stond. Aan de Roterijdijk lag vroeger de vlasroterij waar het vlas werd klaargemaakt voor de verwerking in de textielindustrie.

Via Noordgouwe keren we terug naar Dreischor. Net voor we het dorp weer inrijden passeren we een bijzonder industrieel monument. Een uit 1956 daterende rioolwaterzuiveringsinstallatie, de zogenoemde Pasveersloot. De sloot werd in 1960 in gebruik genomen en heeft tot 2001 dienst gedaan. Het is nu een Rijksmonument.

Prijsinformatie

Minimaal 10 personen.

  • Duur 2 uur
  • inclusief BTW
  • Fietshuur mogelijk

Extra's bij te boeken

Prijzen extra’s op aanvraag.

Oliebollenwandeling