Dagje Zierikzee

Zierikzee is de grootste stad op Schouwen-Duiveland en heeft een lange en bewogen geschiedenis. Dit is te zien aan de vele monumenten en het stratenpatroon, dat al eeuwenlang hetzelfde is. Niet alleen de monumenten, maar ook de havens, de smalle straatjes en de gezellige pleinen met terrassen trekken veel bezoekers. Neem eens een kijkje in één van de vele leuke en bijzondere winkeltjes in het gezellige centrum. 

Programma

De gids voegt zich bij het gezelschap op een nader te bepalen locatie. Enkele monumenten die u passeert worden hieronder kort uitgelicht. De gids vertelt u uitgebreid over deze en andere monumenten en bezienswaardigheden die u tijdens de wandeling tegenkomt. De wandeling eindigt in het voormalige  Stadhuis, nu museum. Het stadhuis van Zierikzee werd in de 16e eeuw in de Renaissance stijl gebouwd en heeft door de eeuwen heen vele verschillende functies gekend. Het gebouw en de collectie tonen de rijkdom van deze oude havenstad. Vanuit Zierikzee werd er met heel Europa intensief handelgedreven in zout en meekrap. De stad was ooit de roem en trots van Schouwen-Duiveland. Scheepsmodellen, oude kaarten, bodemvondsten, zilverwerk, schilderijen en curiosa laten zien hoe dit eiland zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld.

Het grootste object van het museum is het Stadhuis zelf; een monumentaal pand van ruim 450 jaar oud. Dit gebouw was het kloppend hart van het oude Zierikzee. Niet alleen het stadsbestuur zetelde hier, maar ook de rechtbank, het waterschap, de vleeshal en de waag waren in dit gebouw gevestigd. Bijzonder aan het pand zijn o.a. de eikenhouten zolderkapconstructie en de stijlkamers. In de nieuwe tentoonstellingszaal komen de topstukken van de gemeentelijke collectie prachtig bijeen in een verhaal over stad, land en water.

Monumenten uitgelicht

Het Gravensteen, letterlijk het stenen huis van de graaf, heeft zijn oorsprong in de 14e eeuw en werd na vervallen te zijn, vervangen door het huidige gebouw. Naast een administratieve en bestuurlijke functie diende het Gravensteen ook als gevangenis, de oudste van Zeeland. Tot 1923 hebben hier gevangenen gezeten waarvan de bekendste wellicht Jan Machielse van der Made, alias Jan Rap, is geweest. In de gijzelkamer zijn vele inscripties te zien die door de gevangenen zijn aangebracht.

De Nieuwe Kerk is in neoclassistische stijl gebouwd in de 19e eeuw ter vervanging van de Sint Lievensmonsterkerk die eerder door brand werd verwoest. Rondom de kerk kunt u de contouren van de eerdere kerk nog zien in de straat.

De Sint Lievensmonstertoren ofwel Dikke Toren staat naast de Nieuwe Kerk, maar is er niet aan verbonden. De bouw is in het midden van de 15e eeuw begonnen en alleen al aan het fundament werd 25 jaar gewerkt. Aan het begin van de 16e eeuw werd de bouw gestaakt wegens verslechterende economische omstandigheden en werd de huidige hoogte van 62 meter bereikt. In de oorspronkelijke plannen werd gesproken van een hoogte van 130 meter.

Het Burger Weeshuis heeft een lange geschiedenis. Vanaf het begin van de 17e eeuw werd het Burger Weeshuis bestuurd door drie regenten en drie regentessen. Naast het beheer van het bezit en de financiën bepaalden zij ook hoe de wezen werden opgevoed terwijl de dagelijkse zorg en opvoeding een taak was van de binnenvader en binnenmoeder. In het begin werden alleen wezen van wie de ouders poorters of burgers waren, of die tenminste 6 jaren in Zierikzee woonden, in het huis opgenomen. Andere wezen gingen naar het Armenkinderhuis. Als de regenten ermee instemden ging een jongen vaak een ambacht leren. Een meisje ging vaak aan het werk als dienstmeid. Het Burger Weeshuis is  tot omstreeks 1955 belast geweest met de verzorging van wezen.

Dit arrangement is inclusief:

  • Stadswandeling met gids (1 uur)
  • Entree en rondleiding museum (1 uur)

Prijsinformatie

Duur: 2 uur.

Locatie: op aanvraag

Minimaal 10, maximaal 20 personen per gids (minder dan 10 personen prijs op aanvraag)

Mogelijkheden om uw wandeling uit te breiden

Prijzen uitbreiding(en) op aanvraag.

Oliebollenwandeling